Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018

Γαλλίδα που μετανοιωνε πολύ εύκολα τις ενέργειες που εκανε στον υπολογιστή της; Μαρία Undoαννέτα