Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2018

Όταν ένα αμενσιοτο το καταλαβαίνει και άλλος πέραν των 2 δεν είναι αμενσιοτο, είναι βούκινο...