Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2018

Την έχετε δυσκολέψει την οδήγηση στους 2 τροχούς μαγκες ..στο ένα χέρι το κράνος και στο άλλο το κινητό να στέλνετε μνμ η να μιλάτε ..Όχι “μπράβο” !!