Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2018

Ακόμα κι αν αποκτήσεις όλα τα λεφτά του κόσμου
δεν αρκούν για να γίνεις ΚΥΡΙΟΣ αν είσαι ΚΑΦΡΟΣ...