Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2018

Σύντροφος της αδιαφορίας, είναι η απάθεια.