Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2018

Αν η  τσάντα δεν είναι μεγαλύτερη από το μαθητή δεν θα πάρει καλούς βαθμούς.