Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2018

ότι δεν έχει σημασία,
έχει την περισσότερη σημασία