Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2018

Πριν ανακαλυφθεί ο τροχός πώς γινόταν άραγε ο διαχωρισμός πλούσιων και φτωχών ;