Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2018

- Ήθελα τώρα μια σφιχτή αγκαλιά...
- Πάρε βόα.