Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2018

Ένα ακόμα σημάδι που καρφωνόμαστε για την ηλικία μας,είναι τραγούδια που σιγοψιθυρίζουμε!Να το προσέχετε..όχι εγώ ε;Μία απο το χωριό,δεν τη ξέρετε.