Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2018

Μέχρι να έρθουν τα καλύτερα ας κάνω καμιά δουλειά μην με πουν και ανεπρόκοπη.