Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2018

Σπυρίδωνα Άδωνι! Αθανάσιε Περσέα! Αναστασιεαλκαίε ελάτε θα κρυώσει το φαγητό, άστο κρυωσε