Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2018

-Να τα βλέπεις όλα θετικά
-Να κόψεις τα ναρκωτικά