Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2018

Να θες να κάνεις σκηνή ζήλιας κ η άλλη να είναι σα να ζωγράφισα κάτι με το αριστερό χέρι. Μη σου τύχει!