Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2018

Μου λέει θέλω να με κάνεις να ξεχάσω το όνομά μου, ε και της έδωσα μια με το τηγάνι στο κεφάλι.