Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2018

-Ένα κοτόπουλο παρακαλώ.
-Σακούλα θέλετε;
-Όχι θα φύγουμε αγκαζέ.