Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2018

Εδώ και τρεις στάσεις αντί να πατήσει το κουμπί για να κατέβει πατάει το δάκτυλο μου. Κάτι ήξερε η νονά μου που με έλεγε μικρό το παιδί κουμπί.