Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2018

Αυτή τη φωνή της συνείδησης μερικοί την έχετε στο αθόρυβο.