Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2018

Πριν 13 εκατομμύρια χρόνια υπήρχαν στον πλανήτη μόνο οι Έλληνες. Πολύ αργότερα εμφανίστηκαν οι υπόλοιποι κι άρχισαν να μας δανείζουν