Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2018

Ευτυχώς θα ανεβεί ο βασικός μισθός 25 ευρώ, βαρέθηκα τη φτώχεια.