Κυριακή, 28 Οκτωβρίου 2018

Τα 5 στάδια όταν φτιάχνεις την βρύση που στάζει:
1. Εντοπίζεις την βλάβη
2. Παίρνεις τα κατάλληλα εργαλεία
3. Παιδεύεσαι καμιά ώρα
4. Αρχίζεις τα καντήλια
5. Φωνάζεις υδραυλικό