Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2018

-Πως θέλετε να σας κουρέψω;
-Χωρίς να μιλάτε