Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2018

Κι όλο σκέφτεσαι πως να μην χαλάς τους άλλους.
Κι όλο ξεχνάς πόσο ίσως χαλάς εσένα.