Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2018

Πάντως έψαξα και τις 10 εντολές μία μία, καμία δεν λέει "ου καυλαντίσεις"