Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2018

Άσχημο πράγμα η ομορφιά μερικών. Κακάσχημο