Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2018


- Πόσα σουβλάκια έφαγες;
- Δεν κάνουν τέτοιες ερωτήσεις σε μια κυρία.