Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2018

Θα πατεντάρω φωτεινούς σηματοδότες με κόρνα, να ακούγεται κάθε φορά που ανάβει πράσινο, για να μην παιδεύονται οι οδηγοί.