Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2018

Πρόβλημα είναι μόνο τα θέματα υγείας, όλα τα άλλα είναι απλά κλάψα και γκρίνια...