Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2018

-Είμαι γυμναστής.
-Μη με απειλείς εμένα.