Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2018

Στα καταστήματα γιατί μπαίνετε την ώρα που κλείνουν?Μη και είστε τπτ ηλίθιοι?
Θα απαντήσω εγώ
ΕΊΣΤΕ ΗΛΊΘΙΟΙ