Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2018

Η τηλεόραση έκλεισε μόνη της σε μια σπάνια στιγμή αυτοκριτικής.