Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2018

Είμαι στον γιατρό και μου παίρνει το ιστορικό
- Εχεις σπάσει ποτέ χέρι, πόδι;
- Μια φορά, μικρή, αλλά δεν έφταιγα εγώ, αυτός με νευρίασε!