Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2018

Εσείς οι τέλειοι κάντε λιγάκι παραπέρα, περνάω με τα ελαττώματα μου...