Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2018

Δεν έχω καταλάβει ακόμα αν είμαι ο εξυπνότερος ηλίθιος στον πλανήτη ή ο ηλιθιοδέστερος έξυπνος ή αν είμαι απλά ηλίθιος.