Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2018

-Για πες ένα ελάττωμα σου;
-Βγαίνω χάλια σελφι