Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2018

Εδώ μέσα σημασία δεν έχει τι γράφεις, αλλά τι θέλει να καταλάβει ο άλλος