Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2018

Τους άλλους στο διπλανό τραπέζι τους έφερε τα κρεατικά εδώ και μισή ώρα και αυτοί κάθονται και μιλάνε χωρίς να έχουν δοκιμάσει τιποτα. Έλεος πια με τον κάθε ανώμαλο εδώ πέρα