Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2018

Μου λέει η μάνα μου "μην πλύνεις σήμερα, είναι του Αγίου Δημητρίου"
Λες και το πλυντήριο το λένε Μήτσο