Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018

Ένα πρόσωπο είναι πάντα ωραίο αν αυτό που βγάζει είναι καλοσύνη. Τα προσωπεία να αποφεύγεις γιατί χτίζονται με κόπο για να αρεσουν