Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2018

Να καταργηθούν οι ξινοί άνθρωποι και όσοι δεν πίνουν.