Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2018

Στον τάφο μας θα γράφει: Μια "πλακα" κάναμε