Κυριακή, 28 Οκτωβρίου 2018

Δεν μιλάμε από φόβο μήπως χάσουμε τους άλλους
και στο τέλος φεύγουμε εμείς επειδή δεν μας καταλαβαίνουν..