Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2018

Φυσάει τον καπνό από το ηλεκτρονικό τσιγάρο ο άλλος σε μία κοντή. Να εμφανιστεί η κοντή μέσα από τον καπνό να νομίζουμε ότι βγήκε κανά τζίνι να χεστούμε πάνω μας