Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018

Το μεγαλύτερο μειονέκτημα των γυναικών είναι ότι συνήθως δεν μας θέλουν.