Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2018

Η αξιοπρέπεια μιας γυναίκας φαίνεται και απ τον τρόπο που διεκδικεί αυτόν που θέλει.