Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2018

Έχω αυτόν τον πονοκέφαλο που περνάει με 2.000.000€.