Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018

Δεν μπορεί να είμαστε όλοι βλαμμένοι κάποιοι πρέπει να είμαστε και τρελοί