Κυριακή, 18 Νοεμβρίου 2018

Ένα θερμαινόμενο κάθισμα λεκάνης δεν ξέρετε να ανακαλύψετε βρε κερατάδες και θα πάμε από συγκοπή μια μέρα όλοι οι μεσόκοποι εδώ μέσα.