Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018

Να καυλαντιζω με καμιά φιλόλογο, να της πω "θέλω να σου γλείψω τις ρώγες", να αρχίσει τα "Το Χρηστικό το γράφει ρόγες, αλλά κ το ρώγες σωστό είναι". Βρε ασταδιαλα και συ κ οι θηλές σου