Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2018

Πόνος και φόβος τρέφουν τους δαίμονες που μας κατατρέχουν.